Uittreksel burgerlijke stand

Een uittreksel (afschrift) Burgerlijke Stand bevat gegevens over geboorte, overlijden, huwelijk, partnerschap of echtscheiding. Het is ook wel bekend als geboorteakte, geboorteregister, huwelijksakte, huwelijksregister, overlijdensakte of echtscheidingsakte.

Aanvragen online

U vraagt het uittreksel aan in de gemeente van geboorte, huwelijk of overlijden. Een echtscheidingsakte vraagt u aan in de gemeente waar u getrouwd bent.

Uittreksel Burgerlijke stand aanvragen

U logt in met DigiD, vult het formulier in en betaalt direct met IDEAL, Visa of Mastercard. U krijgt het uittreksel binnen enkele werkdagen thuisgestuurd.

Aanvragen op een andere manier

Vraagt u het uittreksel of afschrift Burgerlijke stand liever schriftelijk aan of aan de balie?

Schriftelijk

Stuurt u een brief naar:

Gemeente Winerswijk
Team Burgerzaken
Antwoordnummer 46
7100 VB Winterswijk

Vermeldt u in de brief:

 • uw naam en adres
 • de datum waarop de aanvraag betrekking heeft (geboortedatum, huwelijksdatum of overlijdensdatum)
 • uw handtekening

Meesturen

 • Kopie van uw geldig legitimatiebewijs

Na ontvangst van uw aanvraag, sturen wij u de akte binnen 3 werkdagen op.

Aan de balie

Wilt u het uittreksel Burgelijke Stand op het gemeentekantoor aanvragen? Maakt u dan een afspraak. U krijgt het uittreksel of afschrift meteen mee bij de aanvraag.

Let op: wilt u een geboorteaangifte doen, kijkt u dan op de pagina Geboorteaangifte voor informatie voor het aangeven van de geboorte van uw kind(eren).

Meenemen

 • Geldig legitimatiebewijs
 • Als u het uittreksel voor iemand anders aanvraagt, moet u meerderjarig zijn en heeft u een schriftelijke machtiging nodig. Ook moet u een kopie van zijn of haar legitimatiebewijs meenemen.
 • U betaalt het uittreksel direct bij de aanvraag. In verband met het coronavirus vragen wij u dringend met pin te betalen.

Kosten

€ 14,30.
Als u het uittreksel schriftelijk aanvraagt, ontvangt u eerst het afschrift en later de factuur (ook bij aanvraag vanuit het buitenland).

Pinnen Ja Graag

Soorten afschriften en uittreksels

U kunt bij de gemeente Winterswijk de volgende afschriften/uittreksels opvragen:

 • geboorteakte (niet voor een geboorteaangifte)
 • huwelijksakte
 • echtscheidingsakte
 • akte partnerschapsregistratie
 • ontbinding partnerschapsregistratie
 • overlijdensakte

Een afschrift is een volledige weergave van de feiten. Een uittreksel bevat beperkte informatie van de akte.

Uittreksel voor ander EU-land

Als u het uittreksel Burgerlijke stand in een ander EU-land wilt gebruiken, dan kan die autoriteit u vragen om bij het uittreksel een meertalig modelformulier in te leveren. Dit formulier is in het Nederlands en de taal van het land waar u het originele document moet inleveren.