Wonen, (ver)bouwen, verhuizen

 • Starterslening

  Wilt u uw eerste woning kopen, maar heeft u zelf onvoldoende financiële middelen? U komt dan mogelijk in aanmerking voor een starterslening.

 • De Omgevingswet komt er aan

  Vanaf 1 januari 2022 krijgen alle inwoners en ondernemers te maken met de Omgevingswet. Deze nieuwe wet bundelt en moderniseert de wetten voor de fysieke leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur.

 • Verhuizen

  Verhuizen binnen Winterswijk, verhuizen naar Winterswijk, verhuizen naar het buitenland, welke instanties worden ingelicht over uw verhuizing, aanvragen briefadres

 • Bouwen en verbouwen

  Als u gaat bouwen of verbouwen kunt u een vergunning nodig hebben of moet u een melding doen.

 • Melding openbare ruimte

  Melden van problemen in woonomgeving, zoals losliggende stoeptegel, kapotte straatverlichting, niet opgehaald huisvuil, verstopt riool

 • Wonen

  Wonen in een recreatiewoning, tijdelijk verhuren leegstaande woning, geluidhinder, bevolkingsgegevens, bouwkavels

 • Planschade

  Is de waarde van uw woning of pand gedaald door een planologische maatregel? Of is het door die maatregel minder prettig wonen? Dan is er misschien sprake van planschade en heeft u recht op een tegemoetkoming.

 • Bestemmingsplannen inzien

  Wilt u weten welke activiteiten in een gebied zijn toegestaan? Dan kunt u het bestemmingsplan van dat gebied raadplegen bij de gemeente of online.

 • Projecten

 • Handhaving

  Het is belangrijk dat iedereen zich aan de wetten en regels houdt. Zo zorgen we samen voor een leefbare, veilige en mooie gemeente. Onze toezichthouders controleren of u zich aan de regels houdt.

 • Duurzaamheid

  Energiesubsidies en energieleningen, energiebeleid

 • Houtrook

  Veel mensen vinden een open haard, vuurkorf of houtkachel gezellig. Maar wat voor de één gezellig is, kan voor de ander hinderlijk zijn. Hoe voorkomt u overlast door houtrook?

 • Samen wat doen aan overhangend groen

  02 augustus 2021

  Bomen, planten en struiken mogen geen overlast veroorzaken. Overhangend groen of groen dat uitsteekt kan vervelend en gevaarlijk zijn.

 • Het project Grondgebruik stopt tijdelijk

  01 februari 2021

  Het project Grondgebruik heeft de afgelopen periode veel aandacht gekregen. In de raadsvergadering van 16 december 2020 is een motie met raadsbrede steun aangekondigd. De motie werd in de raadsvergadering van 28 januari jongstleden ingetrokken. Dit vanwege de toezegging van het college van burgemeester en wethouders om het project Grondgebruik tijdelijk te stoppen. Deze tijd wil het college gebruiken om het project Grondgebruik te evalueren.