Het project Grondgebruik stopt tijdelijk

Het project Grondgebruik heeft de afgelopen periode veel aandacht gekregen. In de raadsvergadering van 16 december 2020 is een motie met raadsbrede steun aangekondigd. De motie werd in de raadsvergadering van 28 januari jongstleden ingetrokken. Dit vanwege de toezegging van het college van burgemeester en wethouders om het project Grondgebruik tijdelijk te stoppen. Deze tijd wil het college gebruiken om het project Grondgebruik te evalueren.

Wij informeren u als direct betrokkene straks over de uitkomst van de evaluatie

Het project Grondgebruik startte in het najaar 2019 in de wijken Bargerbosch en Hoge Wieber. Sinds dat moment hebben wij met bewoners van deze wijken contact gelegd om het gebruik van gemeentegrond te regelen. Inmiddels zijn er diverse dossiers afgehandeld, maar staan er ook nog dossiers open. Tijdens de evaluatie behandelen we alle dossiers, ook met terugwerkende kracht. Alle direct betrokkenen ontvangen een brief van ons over het tijdelijk stopzetten van het project. De evaluatie biedt ruimte voor een heroverweging van de uitgangspunten. Zodra er meer duidelijk is over de uitkomst van deze evaluatie,  informeren wij opnieuw alle inwoners waarmee we in contact zijn of waren over het grondgebruik over de vervolgaanpak.

Heeft u vragen?  

Dan kunt u per e-mail uw vraag stellen door te mailen naar grondgebruik@winterswijk.nl. Daarnaast kunt u op werkdagen contact opnemen met de collega's van Openbare Ruimte via telefoonnummer (0543) 543 543.