Jeugd

Voor vragen over opvoeden, opgroeien, onderwijs en leerlingenvervoer kunt u bij de gemeente terecht.

  • Jeugdhulp

    Jeugdhulp is ondersteuning aan jeugdigen tot 18 jaar en hun ouders of verzorgers.

  • Preventie Platform Jeugd

    Kinderen, ouders, opvoeders en professionals die hulp nodig hebben bij het gezond en veilig opgroeien kunnen terecht bij het Preventie Platform Jeugd. Dit platform biedt trainingen, cursussen en bijeenkomsten aan in de Oost-Achterhoek.

  • Onderwijs en kinderopvang

    Basis- en voortgezet onderwijs, kinderopvang, leerplicht en bijdrage kosten leerlingvervoer